Index
Image Image Link

Automatisk purring og inkasso

Image
FORSIDE
KONTAKT
DINE LØSNINGER
MER KOMPETANSE


Automatisk purring og inkasso, rett fra regnskapet
Det er mange fordeler med å automatisere purring og inkasso.
For det første slipper du å måtte bruke kontakten du har med kunder på noe så "ubehagelig" som å minne om ubetalte fakturaer. For det andre sparer du tid ved å sette det bort. For det tredje vet du at rutiner og lovpålagte krav i forbindelse med purring og inkasso blir fulgt når det utføres av en profesjonell part.


  • AutoCollect er en helautomatisk purre- og inkassoløsning og således egentlig ikke en selvbetjeningsløsning for våre kunder. Det hele går av seg selv, uten menneskelig inngripen.
  • Oppsettet gjøres av deg i samråd med regnskapsfører, og regnskapsfører kan enkelt håndtere unntak på kunde- eller fakturanivå ved behov.
  • Fordelen er bedre likviditet og mindre tap på fordringer. Alt ajourføres og oppdateres daglig.

 


Regnskapsbyråets kundeportal
-alt samlet på ett sted
Design, idé og implementering
ØB Byråteam - ØkonomiBistand
Regnskapsbransjen.no